Tālāk

Inženiertīklu izbūve un rekonstukcija – mūsdienīgas progresīvas tehnoloģijas

SIA“Jumiks Construction & Maintenance” pieredze un zināšanas inženiertīklu montāžas darbu jomā atbilst jaunākajām pasaules tendencēm un ļauj operatīvi sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgus, drošus un ekonomiskus risinājumus. Sertificētu darbu vadītāju pārraudzībā SIA“Jumiks Construction & Maintenance” strādā profesionāli speciālisti.

Sadarbojoties ar Latvijas vadošajām celtniecības kompānijām, vietējiem un ārvalstu pasūtītājiem,
SIA“Jumiks Construction & Maintenance” veic: 

  • ārējo elektrotīklu (līdz 20 kV) montāžu;
  • iekšējo elektrotīklu montāžu un elektroaprīkojuma montāžu;
  • automatizācijas sistēmu montāžu (t.sk. dūmu nosūces un ugunsdzēsības aizbidņu automātika)
  • elektrotehniskus mērījumus;
  • vājstrāvas tīkli (ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, BMS, izziņošanas sistēmas, videonovērošana, datortīkli, telefona tīkli)
  • ventilācija un kondicionēšanas sistēmu montāžu
  • ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas tīklu montāžu
  • BMS sistēmu montāžu.